94 الی 35421990-051

بازدیدها و همایش ها

بازدید اتحادیه اروپا ۵ ام اردیبهشت ۹۵
بازدید اتحادیه اروپا ۵ ام اردیبهشت ۹۵
نشست مطالعات بالینی ۶ام خرداد ماه ۹۵
نشست مطالعات بالینی ۶ام خرداد ماه ۹۵
بازدید آقای دکتر رهبر ۲۴ام خرداد ماه ۹۵
بازدید آقای دکتر رهبر ۲۴ام خرداد ماه ۹۵
بازدید دکتر حسینی مدیر امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۱۹ام تیر ماه ۹۵
بازدید دکتر حسینی مدیر امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۱۹ام تیر ماه ۹۵
بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شرکت ۳۰ام تیر ماه ۹۵
بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شرکت ۳۰ام تیر ماه ۹۵
بازدید آقای رحمانی فضلی و استاندار ۵ام مرداد ماه ۹۵
بازدید آقای رحمانی فضلی و استاندار ۵ام مرداد ماه ۹۵
بازدید آقای دکتر فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۱۲ام مرداد ماه ۹۵
بازدید آقای دکتر فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۱۲ام مرداد ماه ۹۵
بازدید آقای هاشمی رفسنجانی ۱۹ام شهریور ماه ۹۵
بازدید آقای هاشمی رفسنجانی ۱۹ام شهریور ماه ۹۵
بازدید اعضای اتاق بازرگانی اسکاندیناوی ۲۷ام مهر ماه ۹۵
بازدید اعضای اتاق بازرگانی اسکاندیناوی ۲۷ام مهر ماه ۹۵
بازدید آقای محمدی ، نماینده سابق سازمان ملل در امور بهداشتی ۲۸ام مهر ماه ۹۵
بازدید آقای محمدی ، نماینده سابق سازمان ملل در امور بهداشتی ۲۸ام مهر ماه ۹۵
بازدید آقای دکتر آصفی معاون سازمان برنامه و بودجه ۲۵ام آذر ماه ۹۵
بازدید آقای دکتر آصفی معاون سازمان برنامه و بودجه ۲۵ام آذر ماه ۹۵
بازدید آقای منبتی (معاونت اماکن متبرکه آستان قدس رضوی) ۲۹ام آذر ماه ۹۵
بازدید آقای منبتی (معاونت اماکن متبرکه آستان قدس رضوی) ۲۹ام آذر ماه ۹۵
بازدید آقای مهندس عطارزاده ۳۰ام آذر ماه ۹۵
بازدید آقای مهندس عطارزاده ۳۰ام آذر ماه ۹۵
بازدید آقای دکتر فرهادی (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) ۲۳ام دی ماه ۹۵
بازدید آقای دکتر فرهادی (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) ۲۳ام دی ماه ۹۵
بازدید آقای استاندار، معاونین وزیر علوم و رؤسای پارک های علم و فناوری ۲۰ام بهمن ماه ۹۵
بازدید آقای استاندار، معاونین وزیر علوم و رؤسای پارک های علم و فناوری ۲۰ام بهمن ماه ۹۵
بازدید معاون وزیر محترم صنعت، معدن وتجارت ۲۷ام بهمن ماه ۹۵
بازدید معاون وزیر محترم صنعت، معدن وتجارت ۲۷ام بهمن ماه ۹۵
جشن روز هموفیلی اصفهان ۱ام اردیبهشت ۹۶
جشن روز هموفیلی اصفهان ۱ام اردیبهشت ۹۶
بازدید آقای دکتر تهرانچی(معاونت علمی و فناوری آستان قدس) ۴ام اردیبهشت ۹۶
بازدید آقای دکتر تهرانچی(معاونت علمی و فناوری آستان قدس) ۴ام اردیبهشت ۹۶
بازدید قائم مقام محترم تولیت عظمی ۲۶ام اردیبهشت ماه ۹۶
بازدید قائم مقام محترم تولیت عظمی ۲۶ام اردیبهشت ماه ۹۶
بازدید آقای دکتر زین الدین، مدیر کل تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۱۱ام تیر ماه ۹۶
بازدید آقای دکتر زین الدین، مدیر کل تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۱۱ام تیر ماه ۹۶
بازدید بیماران هموفیلی ۲۲ام تیر ماه ۹۶
بازدید بیماران هموفیلی ۲۲ام تیر ماه ۹۶
جشن هموفیلی سال ۱۳۹۴
جشن هموفیلی سال ۱۳۹۴
برگزاری مراسم جشن و بازارچه نیکوکاری حامیان سرخ
برگزاری مراسم جشن و بازارچه نیکوکاری حامیان سرخ
بازدید مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی از شرکت سامان دارو
بازدید مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی از شرکت سامان دارو