درمان داروئی تنها یک قسمت از سلامت مناسب است . فرد مبتلا به همفیلی بایستی :

  • ورزش نموده و تندرست باقی بماند .
  • از پوشش های محافظتی مناسب در زمان ورزش یا انجام فعالیت استفاده نماید.
  • پیگیری های دوره ای مرتب ، شامل معاینات مفصل عضله را به عمل آورد .
  • تمامی واکسیناسیون های توصیه شده ، شامل هپاتیت A و هپاتیت B را انجام دهد.
  • وزن بدن ایده آل را حفظ نماید . کسانی که ورزش نمی کنند احتمال افزایش وزن بیشتری دارند . فرد مبتلا به هموفیلی نیاز به کنترل وزن خود دارد ، بدین علت که نبایستی فشار زیادی بر روی مفاصل خود وارد نماید ، خصوصا اگر مبتلا به آرتریت باشد .