قبل از دست زدن به هر چیزی ، دست های خود را با آب و صابون بشویید . سطوح محل کار بایستی با محلول ضد عفونی کننده تمیز شود . یک پیمانه پر از محلول کلرین در نیم لیتر آب ، محلول ضد عفونی کننده مناسبی است . مطمئن شوید که ماده ضد عفونی کننده تاریخ گذشته نباشد .

ملزومات مورد نیاز برای درمان با فاکتور های انعقادی عبارتند از :

 • سینی مخصوص اجاسم نوک تیز
 • ضدعفونی کنندها
 • پنبه الکل
 • باند
 • پنبه آماده
 • نوار چسب
 • تورنیکه ( گاور )
 • سرسوزن پروانه ای
 • سرنگ
 • سوزن دوسر / سوزن فیلتردار
 • فاکتور انعقادی
 • دستکش لاتکس
 • رقیق کننده ( آب مقطر ) محلول با فاکتور انعقادی