باسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

شرکت سامان داروي هشتم در نظر دارد نسبت به «تأمین غذاي روزانه کارکنان» خود از طریق مناقصه عمومی
اقدام نماید.

  1. نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 50،000،000 ریال ( معادل پنج میلیون تومان ) چک تضمین‌شده بانکی در وجه "شرکت سامان داروی هشتم" به تاریخ روز.
  2. محل دریافت اسناد از مناقصه گزار: مشهد، كيلومتر 18 جاده مشهد، قوچان، بعد از سه‌راه فردوسي، جنب مسجد حضرت محمد رسول‌الله (ص)، پارك علم و فناوري خراسان رضوی، نبش پامچال 2، شرکت سامان داروی هشتم.
  3. مهلت تحویل اسناد مناقصه به شرکت‌کنندگان :  اسناد مناقصه از تاریخ 1399/9/10 لغایت ساعت 24 مورخ  1399/9/17 در آدرس www.samandaroo.com  به متقاضیان تحویل می‌گردد. 
  4.   مناقصه گزار: شرکت سامان داروی هشتم (سهامی خاص) 
  5. مهلت و محل پذیرش پاکت‌های پیشنهاد: پیشنهاد شرکت‌کنندگان در مناقصه از ساعت 8:00 لغایت ساعت 15:00 مورخ 1399/9/19 به واحد امور اداری شرکت، دبیرخانه ( آقای مجید بابایی نیا)  به آدرس مندرج در ردیف 2 تحویل گردد.
  6. زمان و محل بازگشايي پاکت‌ها : بازگشایی پاکت‌ها در تاریخ 1399/9/23 در محل "شرکت سامان داروی هشتم" انجام می‌گردد.
  7. مدارک شناسایی و رزومه شرکت‌کننده : درصورتی‌که شرکت‌کننده شخص حقوقی باشد، اساسنامه؛ روزنامه رسمی آگهی تأسیس، آخرین آگهی روزنامه رسمی برای تغییر سرمایه، آخرین آگهی روزنامه رسمی برای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و  امضای مجاز ، آگهی روزنامه برای آخرین آدرس قانونی ، اظهارنامه مالیاتی ، ارائه مختصری از سوابق کاری و تجربه با شرکت‌های طرف قرارداد در حوزه موضوع قرارداد ، شماره ثبت ، شناسه ملی ، کد اقتصادی ؛ تلفن ثابت ، کد پستی .

 

  1. اسناد_مناقصه_تأمین_غذای_پرسنل_10_9_99.pdf