داروی فاکتور هشت

شیرین همچون تولید، تلخ همچون واردات

/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خراسان رضوی، این  جملات احمد است او 36ساله و  مبتلا به هموفیلی است و می گوید بارها دیده  که یک خونریزی کوچک در بدنش چگونه تبدیل به یک بحران بزرگ شده است.