رئیس اداره تسهیل فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان وزارت امور خارجه

این صفحه توسط رمز عبور محافظت می‌شود. برای مشاهده صفحه، رمز عبور را در فیلد زیر بنویسید و سپس بر روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید.