مناقصه

مناقصه تأمین غذای پرسنل-1400/01/24

/post-76

شرکت سامان داروي هشتم در نظر دارد نسبت به (( تأمین غذاي روزانه کارکنان )) خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.


مناقصه تأمین غذای پرسنل-۱۸-۳-۱۳۹۹

/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-18-3-1399

شرکت سامان داروي هشتم در نظر دارد نسبت به (( تأمین غذاي روزانه کارکنان )) خود از طریق مناقصه عمومیاقدام نماید.