بازدید آقای دکتر سدیدی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

بازدید آقای دکتر سدیدی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی
1401-12-16
330 بازدید

آقای دکتر سدیدی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی ، از شرکت دانش بنیان سامان داروی هشتم بازدید کردند.

بازدید آقای دکتر سدیدی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

امروز سه شنبه 16 اسفند ماه 1401 ، آقای دکتر سدیدی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی ، از شرکت دانش بنیان سامان داروی هشتم بازدید کردند.

برچسب‌ها: