چهارشنبه 9 خرداد 1403 - 00:12

درباره سامان دارو

داستان سامان داروی هشتم

بیش از یک دهه قبل، مطالعه بر روی تولید فاکتور هشت نوترکیب انسانی توسط گروهی از پژوهشگران برجسته دانشگاهی آغاز گردید. پس از چند سال تحقیق در آبان ماه ۱۳۸۷ شرکت سامان داروی هشتم با مأموریت تولید API تأسیس و پروژه فوق را تحت پوشش خود قرار داد و با سرمایه گذاری مناسب، ابتدا در مرکز رشد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران این طرح از مرحله آزمایشگاهی به تولید نیمه صنعتی رسید که پس از طی آزمایشات مطالعه بالینی و اخذ پروانه در پایان سال ۱۳۹۴، فاکتور هشت نو ترکیب انسانی با نام تجاری سافاکتو وارد بازار گردید و در اختیار بیماران نیازمند قرار گرفت. به موازات اقدامات فوق از سال ۱۳۸۹ عملیات ساخت سایت تولید صنعتی در محل پارک علم و فناوری خراسان رضوی در شهر مشهد آغاز شد. این مجموعه در پایان سال ۱۳۹۵ آماده بهره برداری گردیده و امکان تولید محصولات متنوع بیوتکنولوژی را دارا می باشد.

SamanDroo8 about

ارکان جهت ساز سامان داروی هشتم

بیانیه چشم‌انداز

شرکت سامان داروی هشتم در افق 1403 برآن است تا به عنوان یکی از سه شرکت برتردرحوزه زیست فناوری در کشور، مبادرت به تولید با کیفیت ترین، ایمن ترین و در دسترس ترین محصولات بنماید.

بیانیه مأموریت

      بر این باوریم که می توانیم در عرصه تولید داروهای نوترکیب انسانی با کیفیت و اثر بخشی بهتر، با تکیه بر نیروهای جوان، متعهد و متخصص در تعامل و همکاری با محققین ملی و بین المللی و با استفاده از آخرین فن آوری های روز با کشف راه های نوین درمان، امید به زندگی در بیماران خاص را بهبود و به منظور ارزش آفرینی برای کلیه ذینفعان به بازارهای منطقه و جهان نیز ورود کنیم.

بیانیه ارزش ها

– افزایش امید به زندگی شاداب تر در بیماران خاص و صعب العلاج.
– رعایت بالاترین استانداردهای ملی و بین المللی.
– دقت عمل، رعایت اصول اخلاقی، دست یابی به نوآوری های علمی برای تولید محصولات با کیفیت و ایمن.
– تصمیم گیری و عمل سریع و شجاعانه همراه با پذیرش ریسک معقول.
– باور به نیروهای جوان، متعهد، متخصص و ایجاد فرصت های مبتنی بر شایستگی و توانمندی آنها.
– پاسخگوئی به کلیه ذینفعان، متعهد به جامعه درمان و پذیرش تعهد مسئولیت های اجتماعی.
– توانمندسازی نیروها با تکیه برکرامت انسانی و با هدف ارتقاء خلاقیت، نوآوری و توسعه آنها در جهت بهبود مستمرسازمانی و فردی.
– تعالی پیوسته در کیفیت محصولات، فن آوری، نیروی انسانی، ارزش آفرینی، اخلاق سازمانی و پاسخگوئی به مطالبات ذینفعان