بازدید دکتر حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

بازدید  دکتر حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی
1401-05-19
556 بازدید

آقای دکتر حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی ، از شرکت دانش بنیان سامان داروی هشتم بازدید کردند.

بازدید دکتر حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

امروز چهارشنبه 19 مرداد ماه 1401 ، آقای دکتر حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی ، از شرکت دانش بنیان سامان داروی هشتم بازدید کردند.

برچسب‌ها: