کیت تشخیص مولکولی ویروس کووید - 19

nCoV Modecular Detection Kit 2019

2019 nCoV SamanDaroo8

مشخصات - کیت تشخیص مولکولی ویروس کووید 19

طراحی بر مبنای تکنولوژی TaqMan Real Time PCR و استفاده از پروب های اختصاصی
توانایی شناسایی دقیق و اختصاصی ژن های Orf1ab و N ویروس SARS-CoV-2 به صورت همزمان و در یک واکنش
استفاده از ژن کنترل داخلی برای اعتبارسنجی نتایج
استفاده از تکنولوژی One Step qRT-PCR که تنها نیاز به افزودن نمونه بیمار به میکس واکنش وجود دارد
عدم واکنش متقاطع با دیگر ویروس های سیستم تنفسی مانند SARS و آنفولانزا
صرفه جویی در زمان: به دست آمدن نتایج در کمتر از یک ساعت
حد تشخیص بسیار پایین و معادل دقیق ترین و حساس ترین کیتهای روز دنیا