پنجشنبه 27 مرداد 1401 - 21:21

آیین افتتاح سایت تولید کننده شرکت سامان داروی هشتم

سایت تولید شرکت سامان داروی هشتم اولین تولیدکننده داروی فاکتور هشت انسانی نوترکیب و انواع فرآورده‌های دارویی بیوتکنولوژی با حضور تولیت آستان قدس رضوی در مشهد به بهره‌برداری رسید.