پنجشنبه 10 آذر 1401 - 14:10

سامان دارو در یک نگاه

سال ۱۳۸۹ عملیات ساخت سایت تولید صنعتی زميني به مساحت ٤٢٠٠هزار متر مربع و با زير بناي بيش از ١٥هزار متر مربع در محل پارک علم و فناوری خراسان رضوی در شهر مشهد آغاز شد.

️این مجموعه در پایان سال ۱۳۹۵ آماده بهره برداری گردیده و امکان تولید محصولات متنوع بیوتکنولوژی را دارا می باشد.