پنجشنبه 27 مرداد 1401 - 14:27

بازدید دکتر عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز 30 تیر ماه 1401 از شرکت سامان داروی هشتم بازدید و از نزدیک ظرفیت ها و توانمندی های این شرکت را ارزیابی کرد.