سه شنبه 8 فروردین 1402 - 17:42

بازدید رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی دکتر رحمتی

آقای دکتر رحمتی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی ، از شرکت دانش بنیان سامان داروی هشتم بازدید کرد.