چهارشنبه 9 آذر 1401 - 13:22

بازدید رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی دکتر رحمتی

آقای دکتر رحمتی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی ، از شرکت دانش بنیان سامان داروی هشتم بازدید کرد.