پنجشنبه 27 مرداد 1401 - 21:20

بازدید رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی دکتر رحمتی

آقای دکتر رحمتی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی ، از شرکت دانش بنیان سامان داروی هشتم بازدید کرد.