پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403 - 01:56

بازدید رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی دکتر رحمتی

آقای دکتر رحمتی رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی ، از شرکت دانش بنیان سامان داروی هشتم بازدید کرد.