شنبه 26 خرداد 1403 - 04:52
بهره برداری از سایت تولید سامان دارو با حضور تولیت آستان قدس رضوی

بهره برداری از سایت تولید سامان دارو با حضور تولیت آستان قدس رضوی

1397-06-11

سایت تولید شرکت سامان داروی هشتم اولین تولیدکننده داروی فاکتور هشت انسانی نوترکیب و انواع فرآورده‌های دارویی بیوتکنولوژی با حضور تولیت آستان قدس رضوی در مشهد به بهره‌برداری رسید.