چهارشنبه 9 فروردین 1402 - 00:01

واردات بی رویه داروی فاکتور هشت پلاسمایی

اگر این روز ها جزء افرادی باشید که جستجوی داروی خاص از این داروخانه به آن داروخانه بروید مفهوم کمبود دارو را بهتر حس میکنید سالها بیماران هموفیلی هم چون سایر بیماران خاص برای پیدا کردن دارویشان کفش اهنین بپا میکردن اما اکنون که یک شرکت داخلی توانسته داروی فاکتور 8 رو تولید کند مافیای دارو چگونه معادلات تولید و واردات را بر هم زد .

سافاکتو همان داروی فاکتور 8 که درمان حیاتی برای بیماران هموفیلی ، ساختار شرکت سامان داروی هشتم طوری برنامه ریزی شده در عرض 45 روز بتواند 600 هزار ویال فاکتور 8 را تولید و روانه بازار کنه و نیاز کل کشور .

نیاز کشور 500 هزار ویال است ، واردات دارو 400 هزار ویال ، این مافیای دارو است که برای 20 درصد نیاز کشور 90 درصد وارد میکند .

اما صنعت داروسازی ایران با یک بام و دو هوای واردات چه کند