پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403 - 00:31

بازدید استاندار اوش کشور قرقیزستان