پنجشنبه 10 آذر 1401 - 13:57

بازدید ایساک لنین براوو سفیر نیکاراگوئه

شرکت سامان داروی هشتم ، روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، میزبان ایساک لنین براوو، سفیر نیکاراگوئه بود.