چهارشنبه 9 آذر 1401 - 00:29

بازدید محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان

در راستای برنامه یکشنبه‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید،محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی امروز ۲۷ تیرماه 1400 از سایت تولیدی سامان دارو هشتم بازدید کرد.