پنجشنبه 27 مرداد 1401 - 21:20

بازدید محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان

در راستای برنامه یکشنبه‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید،محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی امروز ۲۷ تیرماه 1400 از سایت تولیدی سامان دارو هشتم بازدید کرد.