چهارشنبه 9 فروردین 1402 - 00:30

بهره برداری از سایت تولید سامان دارو با حضور تولیت آستان قدس رضوی

سایت تولید شرکت سامان داروی هشتم اولین تولیدکننده داروی فاکتور هشت انسانی نوترکیب و انواع فرآورده‌های دارویی بیوتکنولوژی با حضور تولیت آستان قدس رضوی در مشهد به بهره‌برداری رسید.