مزایده اقلام ضایعاتی 19مهر1399

مزایده اقلام ضایعاتی 19مهر1399
1399-07-16
235 بازدید

شرکت سامان داروی هشتم در نظر دارد نسبت به (( فروش اقلام ضایعاتی )) خود از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

شرکت سامان داروی هشتم در نظر دارد نسبت به (( فروش اقلام ضایعاتی )) خود از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 • موضوع مزایده : فروش استیل ضایعاتی حدود 400 کیلوگرم ، آلومینیوم ضایعاتی حدود 500 کیلوگرم ، لوله و آهن آلات ضایعاتی حدود 2000 کیلوگرم ، ضایعات کابل مسی حدود 2000 کیلوگرم ، بشکه خالی 220 لیتری 30 عدد ، کپسول گاز فریون 50 عدد و کارتن ضایعاتی.
 • مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 24:00 مورخ 1399/07/25
 • آخرین مهلت تحویل پاکت ها : تا تاریخ 1399/08/03 در ساعات اداری از 8  صبح الی 15.
 • محل تحویل پاکت ها : مشهد ،جاده قوچان ،بعد از سه راه فردوسی ،مقابل شیر پگاه ،پارک علم و فناوری خراسان رضوی،پامچال 3،شرکت سامان داروی هشتم. واحد اداری-دبیرخانه(آقای مجید بابایی نیا)
 • زمان و محل بازگشایی پاکت ها : روز چهارشنبه مورخ 1399/08/07 شرکت سامان داروی هشتم
 • اطلاعات تماس :    شماره تماس : 05135421990       شماره دورنگار : 05135425490

پاکت های تحویلی شامل سه پاکت می باشد :

 • پاکت الف حاوی اصل چک سپرده شرکت در مزایده
 • پاکت ب حاوی مدارک شناسایی ، رزومه و سوابق کاری منطبق با اسناد که تمامی صفحات پاکت ب باید به امضاء و مهر شرکت کننده در مزایده برسد.
 • پاکت ج حاوی پیشنهادات قیمت و برنامه زمانبندی پیشنهادی شرکت کننده می باشد. بدین منظور فرم پیشنهاد قیمت باید به ریال ( به صورت عددی و حروف ) بدون خط خوردگی ، لاک گرفتگی و هرگونه خدشه ، توضیح یا شرحی تنظیم گردد.
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : معادل پنج درصد مبلغ پیشنهادی یک فقره چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت سامان داروی هشتم به تاریخ روز و بدون درج بابت واریز صادر گردد.

برروی پاکات باید بطور خوانا مشخصات ذیل درج گردد :

 • نام کامل شرکت کننده
 • نوع پاکت ( منظور الف ، ب ، ج )
 • درج تاریخ تحویل به دبیرخانه شرکت سامان داروی هشتم
 • درب کلیه پاکات باید بسته شده و توسط شرکت کننده لاک و مهر و امضاء گردد. از پذیرش پاکاتی که درب آنها باز است خودداری می شود.

در قبال دریافت پاکات یک فقره رسید تحویل شرکت کننده خواهد شد.

چنانچه سوالی در این خصوص وجود داشت با شماره تلفن 05135421990 داخلی 147 تماس بگیرید.

برچسب ها مزایده اقلام ضایعاتی