مناقصه ستون های کروماتوگرافی 14تیر1401

مناقصه ستون های کروماتوگرافی 14تیر1401
1401-04-13
249 بازدید

شرکت سامان داروي هشتم در نظر دارد نسبت به (( تأمین ستون های کروماتوگرافی )) خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

بسمه تعالی

دستورالعمل برگزاری مناقصه

شرح موضوع مناقصه : (( ستون های کروماتوگرافی ))

  • مناقصه گزار : شرکت سامان داروی هشتم ( سهامی خاص )
  • نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 500,000,000 ریال ( معادل پنجاه میلیون تومان ) چک تضمین‌شده بانکی در وجه  “شرکت سامان داروی هشتم” به تاریخ روز .
  • محل دریافت اسناد از مناقصه گزار : مشهد ، كيلومتر 18 جاده مشهد – قوچان ، بعد از سه‌راه فردوسي، جنب مسجد حضرت محمد رسول‌الله (ص) ، پارك علم و فناوري خراسان رضوی – پامچال 3 – شركت سامان داروي هشتم
  • مهلت تحویل اسناد مناقصه به شرکت‌کنندگان : اسناد مناقصه از تاریخ 1401/04/14 لغایت ساعت 24 مورخ 1401/04/22 در آدرس samandaroo.com به متقاضیان تحویل می‌گردد.
  • مهلت و محل پذیرش  پاکت‌های پیشنهاد : پیشنهاد شرکت‌کنندگان در مناقصه از ساعت 8:00 لغایت ساعت 15:00 مورخ 1401/04/26 به آدرس های مندرج در ردیف 3 فوق‌الذکر تحویل گردد.
  • زمان و محل بازگشايي پاکت‌ها : بازگشایی پاکت‌ها در تاریخ 1401/04/29 در محل “شرکت سامان داروی هشتم” انجام می‌گردد.

اسناد مناقصه ستون های کروماتوگرافی 14تیر1401

برچسب ها مناقصه ستون های کروماتوگرافی