بازدید گروهی از اساتید دانشگاه علوم پزشكي گلستان

بازدید گروهی از اساتید دانشگاه علوم پزشكي گلستان
1402-11-04
219 بازدید

گروهی از اساتید دانشگاه علوم پزشكي گلستان از شرکت سامان داروی هشتم بازدید کردند.

بازدید گروهی از اساتید دانشگاه علوم پزشكي گلستان

در روز چهارشنبه 4 بهمن ماه 1402 گروهی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی گلستان، شرکت سامان داروی هشتم بازدید کردند .

این نشست علمی به صورت تور مجازی سایت تولید و با توضیحات کامل فرایند تولید محصولات بیوتکنولوژِی ، قوانین و ضوابط GMP ، مستند سازی و الزامات تضمین کیفیت در ساخت داروهای بیولوژی شرکت سامان داروی هشتم انجام شد.