بازدید آقای سید مهدی نیازی سرپرست وزارت صمت

بازدید آقای سید مهدی نیازی سرپرست وزارت صمت
1402-03-13
281 بازدید

آقای سید مهدی نیازی سرپرست وزارت صمت، با حضور در پارک علم و فناوری خراسان از نمایشگاه دائمی خدمات و تجهیزات پزشکی بازدید کردند.

بازدید آقای سید مهدی نیازی سرپرست وزارت صمت

امروز شنبه 13 خرداد ماه 1402 آقای سید مهدی نیازی سرپرست وزارت صمت، با حضور در پارک علم و فناوری خراسان رضوی از نمایشگاه دائمی غرفه سامان داروی هشتم بازدید کردند.

برچسب‌ها: