بیست و‌ششمین نشست روابط عمومی‌های آستان قدس رضوی

بیست و‌ششمین نشست روابط عمومی‌های آستان قدس رضوی
1402-09-01
109 بازدید

با میزبانی موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی، بیست و‌ششمین نشست روابط عمومی‌های آستان قدس رضوی برگزار شد.

بیست و‌ششمین نشست روابط عمومی‌های آستان قدس رضوی