بازدید معاون ستاد توسعه اقتصاد سلامت دانش بنيان

بازدید معاون ستاد توسعه اقتصاد سلامت دانش بنيان
1402-11-04
288 بازدید

معاون ستاد توسعه اقتصاد سلامت دانش بنيان آقای دکتر سلوکی از شرکت سامان داروی هشتم بازدید کردند.

بازدید معاون ستاد توسعه اقتصاد سلامت دانش بنيان آقای دکتر سلوکی

امروز چهارشنبه 4 بهمن ماه 1402 معاون ستاد توسعه اقتصاد سلامت دانش بنيان آقای دکتر سلوکی از نزدیک با این مجموعه آشنا شده و از سایت تولید شرکت بازدید کردند.

دکتر سلوکی معاون ستاد توسعه اقتصاد سلامت دانش بنيان در این بازدید به ضرورت حل مشکلات و از بین بردن موانع تولید تاکید و تصریح کردند : برنامه جدی ستاد توسعه اقتصاد سلامت دانش بنيان تسریع در مسیر تولید و رفع موانع آن است.