نمایندگان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران

نمایندگان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران
1402-05-03
300 بازدید

نمایندگان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران از شرکت سامان داروی هشتم بازدید کردند.

نمایندگان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران

امروز سه شنبه 3 مرداد ماه 1402 نمایندگان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران از نزدیک با پیشرفت‌های علمی و فناوری در این مجموعه آشنا شده و از شرکت بازدید کردند.

رضا سلطانعلی‌زاده سرپرست مرکز راهبردی ستادهای ویژه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در این بازدید گفت: با اشاره به سفرهای هدفمند این معاونت برای حل مشکلات و از بین بردن موانع تولید تصریح کرد: برنامه جدی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تسریع در مسیر تولید و رفع موانع آن است.